Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV - obce Budětsko, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Budětsko.odt

OZV k místním poplatku za odpadové hospodářství - č.1-2022.pdf

 

OZV o místním poplatku z pobytu 2021.pdf

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku z pobytu.doc

OZV č.4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného

OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Budětsko č. 1/2017, kterou se stanoví část společného šk. obvodu ZŠ4.412.11

1.4.2023

1.1.2023

 

12.3.2021

7.7.2020

1.1.2020

1.1.2020

1.1.2020

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Budětsko č. 2/2017, kterou se stanoví část společného šk. obvodu MŠ

1.12.2017

OZV č.1/2016,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

11.7.2016

OZV č.2/2010 o místním poplatku ze psů 1.1.2011
OZV č.3 / 2010,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2011
OZV č.4/2010, o místním poplatku ze vstupného 1.1.2011
OZV obce Budětsko č.1/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 16.9.2009