kaple.jpg

O naší obci

Obec Budětsko leží v Olomouckém kraji, v severozápadní části prostějovského okresu. Nejbližším městem je Konice, ležící přibližně 3 km západně od obce, od okresního města je Budětsko vzdáleno asi 25 km. K Budětsku náleží dvě osady, východním směrem ležící Slavíkov a jihozápadním Zavadilka, obě vzdálené asi 1 km. Nadmořská výška se pohybuje přibližně v rozmezí 430 - 460 m n. m.

Přes obec vede hlavní silnice č. 448 z Konice do Olomouce s odbočkou na Litovel v místě zvaném U Pavlova kříže, v jižní části katastru u Zavadilky vede silnice č. 366 z Konice do Prostějova. V obci je 5 autobusových zastávek, spojení do Konice, Prostějova a Olomouce. Nejbližší vlaková zastávka je v Konici.

Celkovou výměru katastru obce tvoří 580 ha, z toho připadá na zemědělskou půdu 355 ha, zahrady 18 ha, ovocné sady 3 ha, louky a pastviny 12 ha, lesní půdu 155 ha, vodní plochy 2 ha, zastavěné plochy 8 ha a ostatní plochy 27 ha. K 1. 1. 2006 žilo v obci 416 obyvatel.

Zjistit více