Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zajímavosti > Památky

Památky

KAPLIČKY 

Kaple sv. Anny v Budětsku

Kapli nechala postavit se souhlasem obce a starosty Josefa Páleníka na své náklady Anna Műllerová, majitelka zemědělské usedlosti č. 13. Nechala ji zasvětit své patronce, sv. Anně. Se stavbou se započalo r. 1900, stavební práce prováděl stavitel Valenta z Konice. Na podzim r. 1902 byly práce dokončeny.

Slavnostní svěcení kaple a mramo-rového kříže, vystavěného u vchodu kaple, proběhlo v neděli 14. 7. 1903 za velké účasti občanů nejen z Budětska, ale také ze širokého okolí. Na žádost budětských občanů pak vydala arcibiskupská konzistoř povolení, aby se směly konat v kapli každoročně bohoslužby 4 krát do roka: na den sv. Josefa, na den Božího těla, na sv. Annu a na sv. Martina. Tyto mše se konají i v současnosti, mimo to se v kapli konají v květnu májové pobožnosti.

 

KAPLE

     

Kaplička Matky Boží v Budětsku

Roku 1823 ji nechal postavit František Snášel, majitel zemědělské usedlosti č.55, na svém pozemku u hlavní silnice z Konice do Olomouce. Dříve stál na jejím místě mohutný strom a na něm byl zavěšen obraz Matky Boží. Poté, co strom sešel věkem, nechal zde Fr. Snášel postavit kapličku a do ní vyřezat oltářík, na který byla umístěna soška Panny Marie. Do doby, než byla postavena kaple sv. Anny, zde budětští občané vykonávali májové pobožnosti (střídavě s místem u kříže za vesnicí - u bytovek).

KAPLE
     
 

Kaplička Matky Boží v Budětsku

Před domy č. 13 a 47 stojí bývalá zvonice. Na jejím místě stávala kdysi dřevěná zvonice, ale když r. 1765 občané Budětska obdrželi darem nový těžký zvon, museli postavit zvonici novou. U zvonice stávalo skladiště a obecní šatlava, ze kterých se po založení sboru dobrovolných hasičů stala požární zbrojnice. Zvonice i zbrojnice prošly několika úpravami, především při velké přestavbě z roku 1930, kdy byla mimo jiné vsazena do výklenku pod zvonicí soška sv. Floriána, zakoupená sborem dobrovolných hasičů. Památný zvon pochází z roku 1765. Je to dar hraběte Brachmy z Hluchova, zvon váží 65 kg. Z venkovní strany jsou vylity postavy světců - sv. Františka Serafínského a sv. Jana Nepomuckého.

Za 1. sv. války při rekvírování zvonů byl jako památný zvon zachráněn, ale za nacistické okupace byl Budětsku odebrán společně se zvony ze Slavíkova a Horní Zavadilky. Zdálo se, že zvony jsou nenávratně ztraceny, avšak po válce přišla na obec zpráva od Sedláčka z Kandie, který se vrátil z prací v Německu, že místní zvony jsou stále soustředěny v Hamburku. Obec pak zajistila jejich přesun zpět. Nyní je zvon uložen ve zvonici. Před zvonicí stávaly dvě statné lípy. V roce 1981 došlo k jejich vykácení, neboť byly suché. Zároveň se provedla oprava požární zbrojnice a ze zvonice zmizela její vížka poškozená při kácení lip.

 

 

 

 

KAPLE

     

Kaplička v Horní Zavadilce

Kaplička pochází zřejmě z konce 18. st. Nechala ji postavit rodina Jiřího Krejčího č. 6 za přispění všech osadníků Horní Zavadilky. Ve věžičce kapličky je umístěn zvon, který pochází z r. 1843, je posvěcen ke cti sv. Bartoloměje, jehož postava je na zvoně vyražena. Dárcem zvonu byl majitel laškovského panství František Kolář, jako odměnu za konané robotní práce zavadilských osadníků. U kapličky stojí mramorový kříž. Nechala jej r. 1900 postavit Josefa Bartáková č. 4. Svěcení kříže vykonal 23. 5. 1900 olomoucký arcibiskup Dr. Theodor Kohn, jenž v té době vykonával vizitaci na Konicku.

 kaple
     

Kaplička ve Slavíkově

Prelát Tadeáš Slavíček, představitel kláštera Všech svatých, ji nechal postavit společně s železným křížem r. 1782, v roce, kdy osada Slavíkov vznikla. Zvon ve vížce kapličky pochází z roku 1841. Novou podobu dostala kaplička r. 1971 při přestavbě v důsledku rozšíření silnice vedoucí přes Slavíkov.

 kaple
     

POMNÍKY 

Pomník padlých v Budětsku

I občané Budětska vzpomenuli na padlé spoluobčany. Na svatomartinské hody r. 1923 se konalo slavnostní odhalení společně s vysvěcením pomníku. Světitelem byl konický farář P. František Bílek. Na mramorové desce byla umístěna jména s daty a fotografiemi padlých, které se však do dnešní doby nedochovaly. Také umístění pomníku, jak je známe dnes - tedy před budovou obecního úřadu, je jiné. Do konce 60. let stával u hlavní silnice, vedle zahrady p. Větra č. 14.

 POMNIK
     

Pomník padlých ve Slavíkově

Jako památku na spoluobčany padlé v 1. sv. válce nechali zhotovit občané Slavíkova v roce 1921. Slavnostní odhalení a svěcení proběhlo 15. 11. 1921. Na pomníku stále můžeme spatřit společně se jmény, daty narození a úmrtí padlých i jejich podobizny.

POMNIK
     

Pomník obětem fašismu ve Žlebě

Dne 30. června 1963 se konalo odhalení pomníku obětem fašismu ve Žlebě u Budětska. Slavnost pořádala MO ČSPB v Konici, která také nechala zhotovit pomníček. Na hrubě opracovaném kameni jsou zasazeny fotografie a vyryta jména 2 členů partyzánského oddílu Zelený kádr Františka Vychodila a Josefa Masného a místních obyvatelek Ludmily a Miroslavy Rozsívalové. Kolem pomníčku je menší oplocená zahrádka.

POMNIK
     

Pomník Dr. techn. Františka Tilšera

Za starosty Stanislava Spáčila se obecní zastupitelstvo rozhodlo uctít památku našeho rodáka, profesora Františka Tilšera, a nechalo na zahradě jeho rodného domu č. 39 postavit pomník s bronzovou deskou, jejímž autorem byl akademický sochař František Tříska z Prostějova. Na bronzové desce je uprostřed umístěna podobizna F. Tilšera, kolem ní je nápis: Památce učence a politika, který se zde v domě č. 39 narodil. Prof. Dr. Fr. Tilšer. 1825 - 1913. Věnovalo Konicko. Slavnostní odhalení se konalo 17. 6. 1934.

POMNIK
     

KŘÍŽE A BOŽÍ MUKY

 KRIZ KRIZ KRIZ KRIZ
     

Kříž za vsí

Původní dřevěný kříž pochází zřejmě již z počátku 18. st. (možná i dříve), neboť některá pole byla v písemnostech tohoto období byla pojmenována "za vsí u kříže". Roku 1844 byl dřevěný kříž nahrazen na náklad obce Budětska křížem kamenným.

   
     

Pavlův kříž

Na křižovatce silnice Konice - Olomouc a odbočky na Ochoz nechal zbudovat kamenný kříž majitel těchto pozemků Pavel Grulich, rolník z Budětska č. 4. Stalo se tak r. 1876 jako poděkování Bohu za to, že jeho dcera zůstala zdravá.

     

Kříž sv. Barborky

Kříž sv. Barborky stojí u hlavní silnice směr Konice - Olomouc, na hranicích katastru Budětska a Nové Dědiny. Původní pískovcová socha sv. Barborky byla postavena r. 1890 laškovským statkářem Egonem Kolářem jako poděkování za záchranu života jeho rodičů, kterým se v tomto místě splašili koně a oni vypadli z kočáru. Socha byla ve dvacátých letech 20. st. shozena větrem a rozbita. O několik let později se na stejném místě stalo podobné neštěstí i Štěpánu Grulichovi z Nové Dědiny. 13. 6. 1928 tudy jel s povozem naloženým stavebním kamenem, kůň se splašil, Grulich byl stržen pod vůz, který ho přejel. Grulichovi se ale nic nestalo a jako poděkování za záchranu života zde dal postavit kříž, na zadní straně stojí tento nápis: Věnováno na poděkování, že Božská moc zachránila mě 13. června 1928, touto cestou jedoucího, od předčasné a náhlé smrti. Na podstavci kříže je výklenek a v něm je zasazena soška sv. Barborky. Pod ní je napsáno: Sv. Barborko, oroduj za nás!

     

Socha Panny Marie

Za Dvorem u polní cesty vedoucí do Žleba prý kdysi rostla na místě, kde dnes můžeme spatřit tuto sošku, borovice s obrázkem Panny Marie. Později tu na kamenném podstavci stála malá soška. Roku 1914 dal majitel zemědělské usedlosti č. 37 František Snášel zhotovit sošku novou. Socha stojí na původním podstavci. Novou sochu vysvětil konický farář Antonín Zbořil 4. října 1914. Na kamenném podstavci je napsáno: Svatá P. Maria, oroduj za nás!   

     
 

Boží muky

Obě boží muky pocházejí zřejmě již ze 17. st. Boží muka za vesnicí za školou jsou čtyřboká, ve vrchní části jsou výklenky, na stříšce je kovový křížek. Oproti tomu boží muka u silnice jsou trojhranná, ve výklenku směřujícím k silnici je umístěn obrázek, na vrcholu stříšky se tyčí vlnící se kovový znak. Podle záznamů v archiváliích mají být u božích muk pochování vojáci z třicetileté války - vojáci švédské armády, evangelíci, u boží muky za školou vojáci císařské armády, římsko-katolického vyznání.

 BOZIMUKA  BOZI