Drobečková navigace

Úvod > Obec > ČOV a kanalizace

ČOV a kanalizace - provozovatel obec Přemyslovice

Cena stočného rok 2023 je 52,- Kč s DPH za kubický metr.

Paušál pro jednu osobu na rok činí 1 820,- Kč.

PAUŠÁL JE SPLATNÝ DO 30.listopadu 2023

Paušál platí odběratel vlastnící nemovitost, která je zásobována vodou pouze ze studny. Částka se skládá z počtu osob skutečně bydlících či užívajících nemovitost včetně osob nepřihlášených k trvalému pobytu dle sdělení odběratele.

V případě dotazů, připomínek, informací e-mail: ouprem.mvybiralova@seznam.cz, nebo tel. číslo: 582 378 291 (p. Vybíralová)

Účet pro platbu stočného je veden u Fio banky, a.s., pobočka Prostějov, č.ú. : 2300925354/2010.

1) VS pro platbu záloh stočného je:

  • 710XXX BUDĚTSKO
  • 720XXX SLAVÍKOV
  • 730XXX ZAVADILKA
  • 750XXX PŘEMYSLOVICE
  • 760XXX ŠTARNOV

..... kde XXX je číslo popisné nemovitosti. 

2) VS pro platbu faktury za stočné, je vždy číslo daňového dokladu.

Více informací na stránkách obce Přemyslovice: https://www.obecpremyslovice.cz/cov

 

Cena stočného rok 2024 je 62,- Kč s DPH za kubický metr.

Paušál pro jednu osobu na rok činí 2 170,- Kč.

PAUŠÁL JE SPLATNÝ DO 30.listopadu 2024.