Drobečková navigace

Úvod > Obec > Odpady a poplatky

Odpady a poplatky

                               Místní poplatky v roce 2023

Poplatek za komunální odpad za rok 2023 je stanoven na 600 Kč na osobu, jež má v obci trvalý pobyt a 600 Kč za stavbu určenou k rekreaci.

Každý občan je povinen tento poplatek uhradit nejpozději do 30. 4. 2023.

Poplatky je možno uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo na účet obce: 123-6516570247/0100

Variabilní symbol110 XXX  Budětsko

                                 120 XXX Slavíkov

                                 130 XXX Zavadilka     ....kde XXX je číslo popisné

Specifický symbol: 1345

Text/Poznámka/Popis: Příjmení - počet osob (vzor: Novák - 4 osoby)

V případě nejasností volejte 582 396 579 v době úředních hodin. Pokud chcete uplatnit osvobození od platby poplatku na některého člena rodiny, prosíme, abyste předem zavolali na výše uvedené číslo a o výši poplatku se informovali.


Poplatek za psa za rok 2023 byl stanoven ve výši 75 Kč na vlastníka. Pokud osoba vlastní více psů je cena za 2. a každého dalšího psa 100 Kč.

Příklad: 1 vlastník, 2 psi = 175 Kč

Poplatek je nutné uhradit do 31. 3.2023.

Poplatky je možno uhradit v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo na účet obce: 123-6516570247/0100

Variabilní symbol210 XXX  Budětsko

                                 220 XXX Slavíkov

                                 230 XXX Zavadilka      ....kde XXX je číslo popisné      

Specifický symbol: 1341

Text/Poznámka/Popis: Příjmení - počet psů (vzor: Novák - 2 psi)

 

V případě nejasností volejte 582 396 579 v době úředních hodin.

 

                     ČOV a kanalizace - provozovatel obec Přemyslovice

Cena stočného rok 2023 je 52,- Kč s DPH za kubický metr.

Paušál pro jednu osobu na rok činí 1 820,- Kč.

PAUŠÁL JE SPLATNÝ DO 30.listopadu 2023

Paušál platí odběratel vlastnící nemovitost, která je zásobována vodou pouze ze studny. Částka se skládá z počtu osob skutečně bydlících či užívajících nemovitost včetně osob nepřihlášených k trvalému pobytu dle sdělení odběratele.

V případě dotazů, připomínek, informací e-mail: ouprem.mvybiralova@seznam.cz, nebo tel. číslo: 582 378 291 (p. Vybíralová)

Účet pro platbu stočného je veden u Fio banky, a.s., pobočka Prostějov, č.ú. : 2300925354/2010.

1) VS pro platbu záloh stočného je:

  • 710XXX BUDĚTSKO
  • 720XXX SLAVÍKOV
  • 730XXX ZAVADILKA
  • 750XXX PŘEMYSLOVICE
  • 760XXX ŠTARNOV

..... kde XXX je číslo popisné nemovitosti. 

2) VS pro platbu faktury za stočné, je vždy číslo daňového dokladu.

Více informací na stránkách obce Přemyslovice: https://www.obecpremyslovice.cz/cov