Obec Budětsko Vítá vás Obec Budětsko místní části Slavíkov, Zavadilka

SDH

DA

ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Na konci roku 1899 podal řídící učitel Josef Vyhnánek návrh na schůzi OZ ke zřízení hasičského sboru v  Budětsku. Byl sestaven zřizující výbor, který připravil vše potřebné k založení sboru. Zakládající schůze sboru dobrovolných hasičů v Budětsku se konala 13. května 1900 v hostinci Jana Zapletala B 18. Do sboru se zapsalo 30 činných a 42 přispívajících členů. Prvním předsedou se stal Jan Šimek, B 69; místopředsedou a pokladníkem Jan Korec, B 17; náčelníkem Josef Přikryl, B 7; po jeho rezignaci zvolen náčelníkem Josef Páleník ml., B 38; zbrojmistrem Antonín Rečka, B 79. 

Dne 11. června 1900 byla z Čech pod Kosířem dovezena nová stříkačka, jež byla umístěna do starého skladiště naproti usedlosti č. 47. Slavnostně byla stříkačka vysvěcena v neděli 25. 5. 1902. 

Z HASIČSKÉ KRONIKY

První zásah budětských hasičů přišel 24. května 1901 při požáru v Rakové. Takto jej líčí hasičská kronika: 
„… bylo to v noci, a když náš sbor byl už v Rakové a trubači na stříkačce troubili hoří, tu občané Rakovští se probouzí a teprve vybíhají zpola oblečeni k ohni.“ 
Prvního hašení požárů v naší obci se účastnili budětští hasiči 14. července 1901, když hořelo na Slavíkově. Sbor byl právě na slavnosti v Ochozi. Ocitujme opět hasičskou kroniku: 
„Tu hasiči buděčtí běží přímo přes pole ke Slavíkovu, kde už dovezena stříkačka. Požár ten však pro nedostatek vody a přilehlé k sobě stavení v brzku rozmohl se na 4 obytná stavení… [č. 9, 22, 24, 10]“ 

A pak již přichází období první světové války. Rakousko-Uhersko a s ním i české země se dostávají do čtyřletého víru válečného běsnění. Takto nám líčí vyhlášení mobilizace hasičská kronika: 
„31. července kolem třetí hodiny ranní ozývají se jindy tichou a klidnou nocí smutné údery zvonu na poplach. Lidé ustrašeni a zpola oblečeni vybíhají z chalup podívat se, kde hoří neb co se děje. Nikde však není vidět oheň ani signály trubky se neozývají, na to však v zápětí ozve se bubnování Josefa Hamerky, který svým oznamovacím způsobem ohlašuje na vědomost se Vám dává z c. k. okresního hejtmanství v Litovli, že v říši rakouskouherské vyhlašuje se všeobecná mobilisace, vojáci rakouskouherské armády do 42 roků musí do 48 hodin narukovat. […] Skoro z každé chaloupky odchází v neděli 1. srpna buď otec neb syn, opouštějí rodné lány, ty útulné doškové chaloupky, z nichž mnozí se loučili naposledy.“